SUT MAE'N GWEITHIO

Mae Bespoke Entries yn ei gwneud hi'n hawdd i chi greu eich digwyddiad, cymryd cofrestriadau, a chael eich talu. Mae hefyd yn sicrhau bod gan eich cwsmeriaid opsiwn hawdd ei ddefnyddio a diogel er mwyn cofrestru ar gyfer eich digwyddiad, dosbarth neu wasanaeth.

1

Creu eich digwyddiad

Siaradwch ag un o'n tîm a byddwn yn creu tudalen ar gyfer eich digwyddiad chi. Gallwch ychwanegu eich logo, gwybodaeth am eich digwyddiad, mapiau ac unrhyw wybodaeth arall y bydd arnoch ei hangen. Peidiwch â phoeni os nad oes gennych yr holl fanylion hyn wrth law yn syth, byddwch yn cael manylion mewngofnodi fel y gallwch ddal ati i addasu eich tudalen wrth i'ch digwyddiad esblygu.

2

Cymryd Cofrestriadau

Byddwch yn cael URL hawdd ei ddarllen (e.e. www.bespokeentries.co.uk/yourevent) fel y gallwch rannu eich digwyddiad yn hawdd a hyd yn oed ddefnyddio'r dudalen hon fel eich gwefan swyddogol, gan arbed y costau drud o gynnal a dylunio gwefan. Bydd eich cwsmeriaid yn gwerthfawrogi'r ffurflen gais hawdd ei defnyddio, cwbl addasadwy, ac mae'r rhestr o gofrestriadau ar gael i chi ei lawrlwytho 24/7!

3

Cael eich Talu

Cymerir pob taliad dros weinydd diogel sy'n cydymffurfio'n llawn â Diwydiant y Cardiau Talu (PCI). Gall y bobl sy'n cofrestru gyda chi fod yn dawel eu meddwl bod eu manylion banc yn ddiogel o'r dechrau i'r diwedd, sy'n cael ei brofi gan y clo clap. Mae'n llawer gwell gan gwsmeriaid gofrestru ar-lein ar gyfer digwyddiadau, gan eu gwneud yn llawer mwy tebygol o gofrestru ar gyfer eich digwyddiad chi. Yna, bydd yr holl ffioedd cofrestru'n cael eu trosglwyddo i chi bob mis.

AMDANOM NI

Crëwyd Bespoke Entries er mwyn cynnig i drefnwyr digwyddiadau system gofrestru ar-lein hynod broffesiynol sy'n llai costus na'r rhai sydd eisoes ar gael ar y farchnad. Mae Bespoke Entries yn dilyn strwythur prisio syml ac yn sicrhau ei fod yn parhau i fod y rhataf yn y farchnad.

Mae Bespoke Entries yn darparu profiad system gofrestru hynod addasadwy trwy ryngwyneb cwsmeriaid hawdd ei ddefnyddio, a hynny heb aberthu diogelwch, wrth i'r holl daliadau gael eu cymryd trwy wefan SSL ddiogel, sy'n sicrhau bod eich holl wybodaeth yn cael ei chadw'n ddiogel.

PRISIO

4.5% and £0.50

Mae'r ffi archebu hon yn cynnwys yr holl ffioedd ar gyfer prosesu taliadau, unrhyw drethi, popeth. Rydym yn cadw pethau'n syml, nid ydym yn cuddio unrhyw ffioedd ychwanegol.

Gwasanaethau

  • Rheoli eich digwyddiad a'ch cofrestriadau eich hun, neu byddwn yn eu rheoli ar eich rhan yn rhad ac am ddim

  • Ffurflen Gofrestru Bersonol

  • Cymryd taliadau dros weinydd diogel

  • Negeseuon e-bost awtomataidd yn cael eu hanfon at eich cwsmeriaid

  • Lawrlwytho eich cofrestriadau unrhyw bryd

  • Gwefan un dudalen ar gyfer eich digwyddiad

  • Cynifer o wahanol ffioedd cofrestru ag y dymunwch

  • Gwasanaeth cwsmeriaid cyfeillgar

Cysylltu